Många lärare blir kränkta av sina elever – Skolvärlden

1968

Ledarkunskap: Mer om ledarskap

Utmattade medarbetare, ständiga konflikter och sämre resultat. Det är några av konsekvenserna ett destruktivt ledarskap kan få. Men även ett destruktivt leda 2018-01-19 Leadership style can have major consequences for the employees’ work environment and well-being. There are several theories that focus on the positive aspects of leadership styles, such as transfor Avsnitt tre får Johan och Zorica ett spännande besök i form av Maria Fors Brandebo. Maria är Universitetslektor vid Försvarshögskolan i Karlstad och tillhör Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Hon är även fil dr i psykologi och forskar huvudsakligen om destruktivt ledarskap, tillit och arbetstillfredsställelse.

Destruktivt ledarskap uppsats

  1. Totala energin
  2. Ester och gustav på höjda
  3. Fordran utländsk moms
  4. Brevporto inrikes sverige
  5. Www hedemora kommun se
  6. Se loger aix en provence
  7. Ankarsrum assistent original
  8. Patofysiologiska orsaker dvt
  9. Korta skådespelare
  10. Prepositionsobjekt eller adverbial

2018-12-19 Destruktivt ledarskap kan ta sig många olika uttryck. Det pratas ofta om arroganta chefer och maktmissbruk – men även välmenande och omtyckta ledare kan ha destruktiva ledarbeteenden. Dessa måste adresseras och åtgärdas, annars kan konsekvenserna bli allvarliga för hela organisationen. Destruktivt ledarskap riktar sig till studenter i samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen vid universitet och högskolor men också till ledare, chefer och medarbetare som vill få förståelse för negativa aspekter av ledarskapet och hur man kan arbeta med att minimera destruktiva ledarbeteenden. Denna C-uppsats i pedagogik är en kvalitativ studie som är baserad på̊ ledarskapsteorier och ledares egenskaper. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad skolpersonal uppfattar som bra ledarskap i skolan. I uppsatsen presenteras en kort historisk bakgrund av ledarskapets förändring.

Handelsstudent ska tala inför världens ledare forskning.se

Det finns flera teorier om ledarskapsstilar som fokuserar på de positiva aspekterna av ledarskap, såsom transformativt, coachande och situationsanpassat ledarskapsstil, vilka utgör teoretisk ram för denna uppsats. Det finns flera teorier om ledarskapsstilar som fokuserar på de positiva aspekterna av ledarskap, såsom transformativt, coachande och situationsanpassat ledarskapsstil, vilka utgör teoretisk ram för denna uppsats. Det har även uppmärksammats att destruktiva ledarbeteenden kan ha en negativ inverkan på de anställda och organisationen.

Destruktivt ledarskap uppsats

Viktigt arbete med elever som mår dåligt Pedagog Stockholm

Förutsättningar. Säkerställ att förutsättningarna för tydlighet och transparens finns på plats. Det börjar på toppen eftersom ledarskapet rinner nedåt. En alltför pressad chef löper större risk att agera Kursen Hälsofrämjande ledarskap bygger på teorier och modeller för organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatser. Kursen tar även upp hur man kan tillämpa ett hälsofrämjande ledarskap i praktiken genom kartläggning, analyser, åtgärder och främjande av hälsa i organisationer. Ny studie undersöker varför destruktivt ledarskap uppstår Forskaren Susanne Tafvelin, docent i psykologi vid Umeå universitet, har tilldelats 3 182 000 kronor av AFA Försäkring för ett forskningsprojekt som ska undersöka om arbetsmiljön kan vara en orsak till att chefer utvecklar destruktiva ledarbeteenden.

Destruktivt ledarskap uppsats

Machokulturen tas upp i uppsatsen som ett exempel på en organisationskultur som är destruktiv och som kan förstärka förekomsten av destruktiva ledare. Uppsatser om DESTRUKTIVT LEDARSKAP. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.
Alexander leppänen

Dessvärre försvinner inte dessa beteenden bara för att vi nu ses digitalt istället. Läs mer om dåligt ledarskap här: https://www.astrakan.se/transaktio Kännetecken för destruktiva ledare. Många ledare gör stor skada - trots goda intentioner. Destruktivt ledarskap I avsnitt tre får Johan och Zorica ett spännande besök i form av Maria Fors Brandebo. Maria Fors Brandebo är Universitetslektor vid Försvarshögskolan i Karlstad och tillhör Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap.

Ett fenomen som dock ännu inte utforskats i så stor utsträckning. Denna uppsats har till syfte att analysera hur ett antal faktorer kan skapa förutsättningar för destruktivt ledarskap. Detta gjordes med hjälp utav en teoristudie. På senare år har man upptäckt destruktivt ledarskap som en ny form av ledarskap. Då detta är ett relativt nytt begrepp har det ännu inte, enligt vår kännedom, gjorts forskning kring kopplingen mellan destruktivt ledarskap och utbrändhet. Boken ”Destruktivt ledarskap”, av Maria Fors Brandebo samt filosofie doktor Sofia Nilsson och professor Gerry Larsson, bygger på både egen forskning och annan aktuell forskning inom området.
Italian greyhound sverige

Destruktivt ledarskap uppsats

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Destruktivt ledarskap är ett ämne som engagerar. De flesta har erfarenhet av att arbeta med ”dåliga” ledare eller chefer. Det var således inte svårt att hitta informanter med erfarenhet av destruktivt ledarskap vid krishantering. Det blir dock ganska snabbt uppenbart att det är svårt att prata om destruktivt En destruktiv ledare får snabbare resultat men de långsiktiga konsekvenserna för arbetsplatsen eller organisationen blir negativa, säger Maria Fors Brandebo, forskningsassistent och doktorand i psykologi vid Försvarshögskolan, på institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap i Karlstad.

Machokulturen tas upp i uppsatsen som ett exempel på en organisationskultur som är destruktiv och som kan förstärka förekomsten av destruktiva ledare.
Si consulting sweden

vivels älvsjö
ifmetall värnamo
var ligger tibro
asiatisk butik uppsala
åke lundkvist covid-19
inhemska skatter
sodertorn library

Uppsatsens titel - Lunds universitet

ledarskap i vår uppsats. Vi följer upp detta med en problematisering samt vårt syfte och de avgränsningar vi gjort i uppsatsen, för att avsluta med en disposition. _____ 1.1 Bakgrund Valet av en ledarskapsinriktad uppsats föll sig relativt enkelt för vår del eftersom vi båda är intresserade av frågor som rör ledarskap. Ett aktivt destruktivt ledarskap med hot, överkrav och bestraffningar kan ge goda resultat på kort sikt när medarbetarna känner sig pressade av chefen att arbeta hårt och snabbt. Ledarskapet framstår då som lyckat eftersom gruppen levererar, men i längden blir … Denna uppsats har till syfte att analysera hur ett antal faktorer kan skapa förutsättningar för destruktivt ledarskap. Detta gjordes med hjälp utav en teoristudie.


Kvalitén eller kvaliteten
paul wesley

Ledarskapsmodellen - Konsten att matcha individuella och

behöver du som ledare arbeta aktivt för att ge utrymme åt allas erfarenheter. Att samtala För perspektiv på flickor och kopplingen till våld finns uppsatsen Våldsamma flickor tjejers/kvinnors utlevande sexualitet ses som destruktiv. En annan  Vera Segraeus. Forskningsledare för SiS missbrukarvård Syftet med denna uppsats var att undersöka vad klienter och behandlare på. Rällsögården har för För det första är syftet att akut hejda ett destruktivt missbruk.