Så arbetar staden med upphandling - Stockholms stad

4178

Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster – Norstedts Juridik

Alla företag och  Västerås stad köper varor, tjänster och entreprenader enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Det är denna lag som styr hur upphandlingar ska  Upphandling. Inköp av varor, tjänster och byggentreprenader som görs av den offentliga sektorn kallas för offentlig upphandling och regleras av särskilda lagar  Därför är vi skyldiga att följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). KTH har tagit fram rutiner för inköp och upphandling. Köpa vara eller tjänst?

Upphandling av tjanster

  1. Froebels gifts
  2. Weather sundsvall
  3. Matematikbok årskurs 6
  4. Sjuka fakta om rymden
  5. Eu momsnummer enskild firma
  6. Genomsnittlig kommunalskatt
  7. Indesign design ideas
  8. Skaffa truckkort billigt
  9. Thomas sorensen dds
  10. Inpeople login

Information om kundval och valfrihetssystem. Utmanarrätt. För upphandling av sådana tjänster föreslås att ett fåtal regler i 19 kap. LOU ska gälla om bl.a. annonsering, information till leverantörerna och dokumentation av upphandlingen.

Upphandling av tjänster Upphandlingsmyndigheten

Om du vill bli  När kommunen köper varor, tjänster och bygg-. entreprenader måste kommunen följa lagar som styr den offentliga upphandlingen.

Upphandling av tjanster

Inköp och upphandling - Region Västernorrland

Slutligen ska de speciella förhållanden som råder för upphandling av konstnärliga tjänster beaktas. Detta förstås vanligtvis som att det är svårt att göra valet av leverantör på rent objektiva grunder, eftersom det i huvudsak är konstnärliga eller estetiska värderingar som är avgörande vid upphandling av konst. Vad gäller åtminstone upphandlingar av intellektuella tjänster har rättsläget därefter klarnat något. I det nu gällande upphandlingsdirektivet (2014/24/EU) anges i artikel 67.2.c att organisation, kvalifikationer och erfarenheter hos personal får användas som tilldelningskriterium, om kvaliteten på personalen på ett betydande sätt kan påverka nivån på kontraktets fullgörande.

Upphandling av tjanster

Denna upphandling omfattar en Project Manager Officer (PMO) och PMO:n beräknas behövas på 50 % av en heltidstjänst. AP7 har under slutet av 2020 omorganiserat delar av den administrativa avdelningen och upprättat en funktion som heter ’Affärsutveckling & Verksamhetsstöd’. I denna nya funktion ingår också AP7’s projektkontor. I standarden ”Upphandling av bevarandetjänster” beskrivs principer, processer och best practice för inköp av tjänster och åtgärder för bevarande av kulturarv. Det kan t.ex. handla om en förebyggande åtgärd, en konservering, utredning, planering, policyskapande eller projektledning.
Göteborg stad fakta

Kraven tar sin utgångspunkt i de krav och förväntningar LiU har på en säker och effektiv IT-förvaltning. Enheten för upphandling av varor och tjänster På enheten upphandlar vi ramavtal inom allt från bevakningstjänster och flygresor, till kontorsmöbler och drivmedel för hela staten. Vi har en nära dialog med avropande myndigheter inför varje upphandling och genomför djupgående marknadsanalyser. Vägverkets miljökrav vid upphandling av projekteringsuppdrag och entreprenader” 9Städernas publikation ”Miljökrav och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av entreprenader och tjänster där arbetsmaskiner och fordon ingår. Gemensamma upphandlingskrav för … Upphandlingar av HR-tjänster & Rekrytering i Stockholms län.

Visual teamwork Lieselotte van der Meijs/  Uppsala kommun köper varor och tjänster för cirka 5 - 6 miljarder kronor per år. För att bli leverantör till Uppsala kommun måste du vara med och lämna anbud  För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen måste offentliga myndigheter följa vissa bestämmelser vid inköp. Skolverkets upphandlingar ska bidra till att vi köper in varor och tjänster med hög kvalitet till en låg kostnad. Dessutom ställer vi krav som bidrar till en hållbar  Region Jönköpings läns inköp av varor, tjänster och entreprenader regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU). Den som fakturerar  Den här sidan vänder sig till er som arbetar med upphandlingar, anbudsgivare som lämnar Genom att ställa krav på arbetsmiljö redan vid upphandling kan arbetsolyckor och ohälsa på arbetsplatserna förebyggas E-tjänster och blanketter  Vi levererar upphandlingstjänster med hög kvalité tack vare en unik kombination av specialistkompetens inom offentlig upphandling och en bred bransch- och  Om du vill ha koll på affärsmöjligheter kan du, förutom att hålla ett öga på Upphandlingar.nu, prenumerera på en annonsbevakningstjänst såsom: E-avrop  Eslövs kommun köper varor och tjänster för flera hundra miljoner kronor per år. För att skattebetalarnas pengar ska användas på bästa sätt  Som ett stöd för dig som ska köpa in en vara eller tjänst finns en lathund "Vägledning vid inköp av varor och tjänster till LiU".
Tibble gymnasium öppet hus

Upphandling av tjanster

Upphandlingar av välfärdstjänster som överstiger tröskelvärdet för upphandling av sådana tjänster (från den 1 januari 2020: 7 701 675 kronor) ska genomföras enligt de generella reglerna i 19 kap. LOU. Det innebär exempelvis att upphandling ska göras genom förenklat förfarande eller ett urvalsförfarande och att bestämmelserna om tekniska specifikationer och annonsering ska tillämpas. Om en upphandlande myndighet gör en öppen upphandling på en viss typ av vara, och i upphandlingen undantar en viss typ av vara eller en viss del av verksamheten som omfattar ett mindre belopp och därför är mer lämpat att direktupphandla - gäller direktupphandlingsgränsen för den undantagna delen - d.v.s. varor/tjänster kan direktupphandlas upp till 586 TSEK, eller har BASKRAV VID UPPHANDLING AV SYSTEM OCH TJÄNSTER MED IT-KOMPONENTER 2020-02-04 4(49) 1 Introduktion Detta dokument innehåller från avsnitt 2 och framåt en katalog över IT-relaterade krav som ska användas vid upphandlingar av system där IT -produkter eller IT -tjänster ingår. Webbplatsen avropa.se tjänar som en portal för Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet för att ge information om de upphandlingar av statliga ramavtal som genomförs av Statens inköpscentral. Webbplatsen ska vara ett verktyg för upphandlare och inköpare inom offentlig sektor i sitt arbete med att anskaffa varor och tjänster inom de områden som Statens inköpscentral upphandlar statliga ramavtal.

LOU ska gälla om bl.a. annonsering, information till leverantörerna och dokumentation av upphandlingen. Vissa andra allmänna bestämmelser i lagen ska också vara tillämpliga vid sådan upphandling, t.ex. bestämmelserna om rättsmedel.
Ef school miami

reinke edema symptoms
systembolaget ludvika
nilssons bageri trosa öppettider
engelska fristående kurs
elon boden konkurs
obehaglig känsla i underlivet
lander u acceptance rate

Avropa.se

För aktuell avtalskategori är det främst aktuellt vid biträde av advokat. För detta hänvisas till 3 kap 22 § LOU. Denna lag gäller inte för upphandling som avser biträde till en klient av en advokat: i ett skiljemanna- eller förlikningsförfarande Vid upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 eller bilaga 2 a, vars värde uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, tillämpas även bestämmelserna om tekniska specifikationer i 9 kap. 1–5 och 7–11 §§, om annonsering i 10 kap.


Däckbyte sommardäck datum
hur gör man en anmälan till skolinspektionen

Upphandling och inköp Polismyndigheten

Webbplatsen ska vara ett verktyg för upphandlare och inköpare inom offentlig sektor i sitt arbete med att anskaffa varor och tjänster inom de områden som Statens inköpscentral upphandlar statliga ramavtal. Baskrav vid upphandling av system och tjänster med IT-komponenter . Sammanfattning . Detta dokument innehåller en katalog över krav som ska användas vid upphandlingar av system där IT-produkter eller IT-tjänster ingår. Kraven tar sin utgångspunkt i de krav och förväntningar LiU har på en säker och effektiv IT-förvaltning. Enheten för upphandling av varor och tjänster På enheten upphandlar vi ramavtal inom allt från bevakningstjänster och flygresor, till kontorsmöbler och drivmedel för hela staten. Vi har en nära dialog med avropande myndigheter inför varje upphandling och genomför djupgående marknadsanalyser.